Uzależnienie od narkotyków jest złożonym problem dotykającym zarówno osobę chorą, jak i jego rodzinę. Narkomani często przez długi czas zaprzeczają istnieniu problemu, udając, że ich zachowanie jest w pełni normalne. I co gorsze zazwyczaj odrzucają oni pomoc z zewnątrz. Zatem jak nakłonić osobę uzależnioną od narkotyków do podjęcia leczenia?

Narkomania – uzależnienie które ciężko pokonać

Uzależnienie ma w sobie ogromną siłę. Heroina uzależnia dwukrotnie bardziej od alkoholu. Zazwyczaj błagalne prośby o zaprzestanie jej zażywania są bezskuteczne, bowiem uzależnieni nie mają w sobie wystarczającej siły, aby powstrzymać jej zażywanie.

W większości przypadków przyznanie się do bezradności przez osobą uzależnioną ma miejsce dopiero wtedy, gdy poczuje się ona bezradna oraz pokonana przez własną chorobę. Tymczasem im wcześniej zostanie choremu udzielona pomoc, tym są większe szanse na wyleczenie jej z tego niebezpiecznego nałogu.

Jak nakłonić chorego do leczenia?

Pierwszym etapem w walce z narkomanią jest szczera rozmowa z uzależnionym. Należy ją przeprowadzić w bardzo delikatny sposób. Co prawda nie oznacza to, że już po pierwszej rozmowie uzależniony zdecyduje się na leczenie narkomanii, ale wiedząc że może na kogoś liczyć z pewnością zwróci się o pomoc, gdy będzie gotowy walczyć z chorobą.

Ważne jest, aby podczas rozmowy nie odwoływać się do jego empatii wobec swojej osoby, bowiem narkotyki skutecznie wyniszczają uczucia i narkoman jest głównie skoncentrowany na dostarczeniu sobie ulgi w coraz silniejszych stanach cierpienia.

Narkotyki sprawiają też, że osoby uzależnione mają niskie poczucie własnej wartości i często wydaje im się, że nie ma dla nich pomocy. Ponadto żyją oni w poczuciu zagrożenia oraz buntu wobec wszelkich obowiązujących reguł i zasad, więc chcąc narzucić osobie uzależnionej swoje zdanie spowodujemy tylko jej protest.

Podczas rozmowy należy zapewnić chorego, że jest dla nas ważny i że nadal go kochamy. Warto też zaoferować mu swoją pomoc w powrocie do normalnego życia oraz zapewnić go, że terapia przyniesie mu ulgę.

Na koniec rozmowy warto zapytać go czy rozważy możliwość skorzystania z pomocy ośrodka leczenia uzależnień.

Niezależnie od tego co mówi uzależniony, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że nie chce być chory. Zrozumienie chorego jest zawsze dla niego ogromną motywacją do podjęcia leczenia.

Interwencja w kwestii podjęcia leczenia

Jeżeli kolejne próby rozmowy są nieskuteczne, wówczas w ostateczności można spróbować interweniować i doprowadzić chorego do placówki leczącej uzależnienia bez oznajmiania mu, gdzie się udaje.

Wówczas to członkowie rodziny oraz doświadczeni terapeuci uzależnień wspólnie pokazują choremu swój punkt widzenia. Taka sesja interwencyjna odbywa się zawsze w atmosferze życzliwości wobec osoby uzależnionej. Ma ona charakter rzeczowy oraz konkretny, gdyż jej najważniejszym celem jest przekonanie chorego do podjęcia decyzji o podjęciu leczenia.

Klinika Kuźnia Trzeźwości

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiem − trzy =