Ocena: 5 out of 5 stars (5 / 5)


Każdego roku w Szczecinie odbywa się bardzo wiele różnych konferencji. Jest to związane głównie z tym, że miasto zlokalizowane jest niedaleko granicy z Niemcami. W ten sposób zarówno strona polska jak i nie niemiecka chcą zdobyć nowych klientów na swoje produkty i usługi. Zapraszają oni autorytety w danej branży, które oceniają ich innowacyjne pomysły. Jest to nie tylko sposób na dobry marketing i zaistnienie w branży, ale również na wymianę doświadczeń oraz wiedzy.

Wszelkie konferencje w Szczecinie owocują zazwyczaj nowymi znajomościami. Warto bowiem utrzymywać kontakty z zagranicznymi firmami o podobnym profilu działania, ponieważ zawsze można liczyć na ich pomoc. Często bowiem okazuje się, że takie przedsiębiorstwa nie stanowią dla siebie żadnej konkurencji, a jedynie się uzupełniają. Mogą więc połączyć swe siły i oferować kompleksowe produkty czy usługi.

Wielokrotnie okazuje się, że zaproszeni gości z różnych firm nie zdawali sobie dotychczas sprawy z tego, że tak wiele się zmieniło przez lata lub że powstało sporo nowych firmy, które przejęły ich klientów. Problem nie tkwi w samych produktach czy usługach, które zaczęły się z dnia na dzień gorzej sprzedawać, a w złym, albo niedostatecznym marketingu.

Oczywiście największa wymiana poglądów następuje tuż po konferencji, kiedy wszyscy są zaaferowani tym co usłyszeli i chcą wyrazić swoje zdanie na ten temat. Warto więc tego typu konferencje urządzić w hotelu, gdzie jest możliwość kontynuowania rozmów np. w restauracji. Dobrym miejscem wydaje się być Hotel Szczecin, który posiada kilka sal przeznaczonych właśnie na takie spotkania. Bazowanie na doświadczeniu innych pomaga nam przedsiębiorcom uniknąć wielu błędów. Ważne jest bowiem to, aby dążyć do celu małymi kroczkami i nie próbować oszukać innych. Tylko zrównoważony rozwój różnych gałęzi przemysłu pozwala nam na rozwinięcie skrzydeł, a wiedza pozyskana od ludzi z branży oraz doskonałe relacje z konkurencją są bezcennym elementem, który pozwoli nam się utrzymać na rynku.

HoteleWAM - Hotel Rycerski, Szczecin